Cách Khoan vật liệu Composite – Drilling composite materials

Vật liệu tổng hợp đang được sử dụng ngày càng nhanh chóng và nhu cầu gia công nhóm vật liệu khác nhau này cũng vậy. Composite được làm từ vật liệu tổng hợp. Và có thể được lắp ghép với kim loại bằng cách xếp chồng lên nhau. Điều này đòi hỏi việc gia công lỗ phải chính xác trên vật liệu khó gia công này. Hôm nay mình sẽ nói về cách khoan vật liệu Composite.