Tính toán Dao phay Cầu – Ball Nose Milling

Dao phay cầu lý tưởng để gia công các hình dạng đường viền 3 chiều thường thấy trong gia công khuôn . Sản xuất cánh tuabin và đáp ứng các yêu cầu chung về bán kính của chi tiết. Để sử dụng đúng cách Dao phay cầu (không có góc nghiêng). Và đạt được tuổi thọ dụng cụ, độ hoàn thiện chi tiết tối ưu. Hãy làm theo quy trình 2 bước dưới đây:

Chiều sâu gia công: Peripheral, Slotting, (HEM)

Mọi hoạt động gia công đều đỏi hỏi sự phân tích về chế độ cắt. Chiều sâu gia công theo hướng tâm và dọc trục. Độ sâu cắt xuyên tâm (RDOC); và Chiều sâu cắt theo dọc trục (ADOC). Việc gia công đến độ sâu thích hợp - dù là phay rãnh hay phay biên (định hình, gia công thô và gia công tinh).