Góc Côn Tiêu Chuẩn TCVN 135-63

Các góc côn tiêu chuẩn được quy định trong một tiêu chuẩn riêng. Tại Việt Nam các góc côn tiêu chuẩn được quy định theo TCVN 135-63. Mục đích của tiêu chuẩn này là quy định các góc côn nhất định. Nhằm thuận lợi hơn cho việc thiết kế, gia công và sửa chữa.

Độ côn thông dụng

Tiêu chuẩn này quy định những độ côn thông dụng dùng cho các mối nối ghép hình côn. Góc côn tiêu chuẩn có nhiều loại. bài viết này chỉ bao gồm góc côn thông dụng gồm 18 loại.

Độ côn K là tỷ số giữa hai đường kính lớn nhỏ với chiều dài giữa hai đường kính đó.

Công thức: K = (D-d)/l = 2tgα

Góc côn 2α là góc giữa 2 đường sinh của côn trong mặt cắt qua trục tâm. Nói cách khác nó là góc được xác định bởi hai đường sinh hợp lại.

Góc nghiêng α là góc giữa đường sinh và trục tâm của côn.

Lưu Ý:

  1. Giá trị tính toán sau khi phân tích đều ghi trong bảng
  2. Các trị số tính toán của góc côn và góc nghiêng ghi trong bảng có độ chính xác đến 1” ( 1 giây)
  3. trị số tính toán của mẫu số trong biểu thức xác định độ côn có độ chính xác đến 0,001

Bảng góc côn tiêu chuẩn

Độ Côn K Góc Côn 2 α Góc nghiêng α Trị số ban đầu ( K hoặc 2 α )
1:200 0o17’11” 0o08’36’’ 1:200
1:100 034’23’’   0o17’11’’ 1:100
1:50  108’45’’   0o34’23’’ 1:50
1:30 154’35’’ 0o57’17’’ 1:30
1:20 251’51’’   1o25’56’’ 1:20
1:15 349’06’’   1o54’33’’ 1:15
1:12 446’19’’   2o23’09’’ 1:12
1:10 543’29’’   2o51’45’’ 1:10
1:8 709’10’’   3o34’35’’ 1:8
1:7 810’16’’   4o05’08’’ 1:7
1:5 1125’16’’   5o42’38’’ 1:5
1:3 1855’29’’   9o27’44’’ 1:3
1:1.866 30o­   15o 30o­  
1:1.207 45o­   22o30’ 45
1:0.866 60o­   30o 60o­  
1:0.652 75o­   3730’ 75o­  
1:0.50 90o­  45o 90o­ 
1:0.289 120 60o 120

xem thêm : Mũi khoan thay thế chip ;

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *