Phương pháp THREE WIRE METHOD, kiểm tra đường kính bước của ren ngoài.

Trong sản xuất & kiểm tra ren, ngoài đường kính đỉnh, đường kính chân. Thì còn có một đường kính quan trọng nữa mà chúng ta cần phải quan tâm. … Đọc tiếp Phương pháp THREE WIRE METHOD, kiểm tra đường kính bước của ren ngoài.