Cách tạo rãnh Khương Tuyến

Trong quân sự, để tăng sức mạnh sát thương, sức manh phá hủy thì người ta thực hiện gia công cách rãnh xoắn trong nòng của súng, rãnh này được gọi là rãnh Khương Tuyến.

Để giúp ổn định đường đạn, các loại súng hiện đại ngày này đều có các rãnh khương tuyến trong nòng súng. Tuy nhiên cũng có những trường hợp ngoại lệ sử dụng nòng trơn.

Cách gia công rãnh này tương đôi đơn giản. sau khi thực hiện nguyên công khoan khoét hoặc những công nghệ khác thì nòng súng sẽ được tạo rãnh Khương Tuyến bằng cách chuốt rãnh.

Việc gia công này bao gồm chiều tịnh tiến dọc trục kết hợp với phôi quay tròn cùng lúc để tạo rãnh xoắn. Việc này cũng gần giống như tiện ren lỗ nhiều đầu mối vậy.

Các bạn có thể xem thêm: Gia Công Lỗ Sâu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.